Hva er OBOS? image

Hva er OBOS?

OBOS er et samvirkeforetak som er eid av våre 435 000 medlemmer. I snart 90 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

De fleste medlemmene bor i og rundt Oslo, men de siste årene har vi også etablert oss i Østfold, Vestfold, Rogaland, Bergen, Trondheim, Ålesund, Follo, Asker og Bærum og i Hamar-området. I dag bygger vi nye og moderne boliger i alle våre regioner.

 

Gunstige medlemstilbud

Den viktigste medlemsfordelen er forkjøpsrett til 90 000 OBOS-boliger. Men våre medlemmer får også tilbud om meget gunstige lån og forsikringer, samt tilgang til drøyt 60 gode rabattavtaler innenfor bolig og interiør, kultur og fritid.

 

Størst innom boligforvaltning

OBOS er Norges største totalleverandør innenfor boligforvaltning, og vi ligger fremst når det gjelder moderne løsninger. I dag forvalter OBOS mer enn hver tredje bolig i Oslo, men vi har også mange kunder utenfor hovedstaden.

Vi har alle typer boligselskaper som kunder og kan tilby et stort antall tjenester innen bl. a. daglig drift, vedlikehold, rehabilitering, forsikring, lån og sparing. Kort sagt – alt som har med bolig å gjøre!

 

Samfunnsengasjement

OBOS støtter flere arenaer innenfor kultur, sport og humanitært arbeid, og er nøye på at sponsorstøtten kommer våre medlemmer til gode i form av gode tilbud. Vi støtter også positive miljøtiltak i våre boområder, slik at vi kan bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge.

Les mer på obos.no