HMS - skreddersydd løsning for ditt boligselskap

Jobb interaktivt med boligselskapets internkontroll! HMS er systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteten i blant annet boligselskap planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Styret er ansvarlig for at boligselskapet drives i tråd med lover og regler. Det er således styret som må sørge for at det utøves internkontroll i boligselskapet.

 

Dette kan virke som en stor og vanskelig oppgave. Med HMSmodulen får du hjelp til å organisere arbeidet. Modulen er laget som en mal hvor det enkelte boligselskap foretar tilpasninger etter eget behov.

 

HMSmodulen er en tillegstjeneste som har en etableringsgebyr og en fast årlig avgift.

 

Boligselskap forvaltet av OBOS vil få tilgang til HMSmodulen gjennom www.styrerommet.net

 

Bestillingen av HMSmodulen gjøres gjennom linkene på høyre side.