OBOS - samarbeidspartner og totalleverandør.

OBOS setter sin stolthet i god service. Vi vil være en trygg, aktiv og profesjonell støttespiller for styret i boligselskapet. Vi vil hjelpe dere slik at styrearbeidet kan bli enklere og mer effektivt.


Vi utvikler kontinuerlig gode, brukervennlige og tidsbesparende løsninger. Løsningen Styrerommet.net er tilpasset ditt boligselskap, med tilgang til bl.a. eierlister, fakturabehandling, regnskap, budsjett og økonomiske rapporter, hele døgnet. Se også våre andre web-løsninger www.HMSmodulen.no og www.herborvi.no.

 

Velger dere OBOS som samarbeidspartner, vil boligselskapet også få tilgang til OBOS-
konsernets ressurser på en rekke fagfelt.

 

OBOS leverer mange produkter og tjenester som boligselskaper benytter, bl. a kan vi tilby lån, forsikring, vaktmestertjenester, juridisk bistand og tekniske tjenester.  

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud fra OBOS via oef@obos.no.